LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Benen berättar

Ben är viktig levande vävnad hos ryggradsdjur. Skelettet gör djuren rörliga samtidigt som benen skyddar djurens mjuka inre organ. Naturhistoriska museets utställning Benen berättar lyfter på skynket mot skelettens värld. Ryggradsdjurens mångfald granskas ur många vinklar – hur och varför har de utvecklats som de gjort, och vad för utvecklingen vidare.

Skeletten bjuder också på mycket fakta för många vetenskapsgrenar. På det syftar också utställningens namn. Ben har mycket att berätta för den som har lärt sig tyda benens alfabet!

Ansvarig person: 
Hasse Hyvärinen / Kuva: Luomus / Marika Turtiainen
29.9.2015