LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Nyheter från Naturhistoriska centralmuseet

Hur kan insekternas tillbakagång motverkas? Insektteamet vid Luomus svarar

5.4.2019

Nyheterna om att insekterna minskar i antal oroar många. Experter ger svar på vad vi kan göra för insekterna.

Webbtjänst för hotbedömning av arterna i Finland publicerad

8.3.2019

En hotbedömning av arterna i Finland har gjorts för femte gången. De rödlistade arterna i Finland har sammanställts i boken Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja, som innehåller en bedömning av 22 500 arter som är hotade.

Den älds­ta kungs­ör­nen i Eu­ro­pa är fin­ländsk

25.2.2019

Den 34 år gamla kungsörnshonan som observerades i Finland i slutet av januari är född här och är troligen även den äldsta kungsörnen i Europa. I Finland ringmärks cirka hundra kungsörnsungar årligen. 

Klimatförändringarna påverkar flyttfåglarnas tidsschema i Europa och Nordamerika

20.2.2019

En färsk undersökning visar att flyttfåglarna anländer allt tidigare på våren till både Europa och Kanada. Det här är en direkt följd av klimatets uppvärmning.

Luomus fick rekordmånga besökare 2017

7.2.2018

De delar av Naturhistoriska centralmuseet Luomus som är öppna för publiken – Naturhistoriska museet och de två botaniska trädgårdarna – hade sammanlagt 248 000 besökare i olika åldrar under fjolåret.

Uttorkning av öppna myrar utarmar den finska fågelfaunan

26.9.2017

En färsk internationell studie visar att myrlevande fåglars bestånd har minskat med en tredjedel under tre decennier i Finland, Sverige, Norge, Estland och Lettland.

Gravgården i Iin Hamina berättar om anpassning till miljön

3.7.2017

Den medeltida gravgården i Iin Hamina vid Ijo älv i Norra Finland upptäcktes av en slump. I en färsk undersökning utreddes isotopsammansättningen i tänder som påträffats på gravgården. De visade sig befolkningen klarade sig I Ijo på 1400- och 1500-talen trots lilla istiden.

Hökarnas häckning tryggas med nya skogsvårdsanvisningar

29.6.2017

Antalet hökar som häckar i skogen har minskat under de senaste årtiondena. Nya anvisningar som rovfågelexperter och Finlands skogscentral tillsammans gjort upp hjälper att trygga hökens häckning i ekonomiskogar. Anvisningarna är avsedda för skogsägare och skogsproffs.

Dateringar avslöjar sambandet mellan jordbrukets utbredning och folkmängd

11.5.2017

En nyligen publicerad undersökning visar att jordbruket spred sig långsamt i Finland till skillnad från i resten av Europa. Sambanden undersöktes med naturvetenskapliga dateringar och pollenanalys och genom att jämföra resultaten med tidigare uppskattningar om folkmängden.

Klimatförändringen och förändringar i livsmiljöerna kräver effektivare naturskydd

11.5.2017

I två färska doktorsavhandlingar har man undersökt hur klimatförändringen och förändrade livsmiljöer påverkar fågelarterna i Finland. Samtidigt framgick det att nästan alla de undersökta fågelarternas bestånd hade försvagats.

Pages