LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Nyheter från Naturhistoriska centralmuseet

Satelliter följer med finländska bivråksfamiljers flyttning

8.9.2011

Bivråken var ännu för några årtionden sedan en av Finlands talrikaste rovfåglar, men beståndet har sedan dess kraftigt minskat. De exakta orsakerna till minskningen är okända. På grund av den negativa beståndsutvecklingen ändrades bivråkens hotstatus från livskraftig till sårbar år 2010.

En gäst från öster

13.12.2010

I oktober 2010 påträffades i Träskända ett okänt djur, som sedan på Zoologiska museet konstaterades vara en stjärnbock (Anoplophora glabripennis).

Pages