LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Nyheter från Naturhistoriska centralmuseet

Gös och abborre har ökat i antal trots storskarvarna

15.3.2017

Abborr- och gösfångsterna har inte minskat i områden där det finns rikligt med storskarvar, visar en undersökning gjord av Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet och Helsingfors universitet.

Restaurering av våtmarker hjälper sjöfåglar

6.2.2017

När våtmarkernas kvalitet har försämrats har många sjöfågelstammar minskat, till och med i Finland – de tusen sjöarnas land. En ny undersökning visar att åtgärder som förhindrar att våtmarker växer igen har hjälpt sjöfågelarter som har blivit sällsyntare.

Radiokol avslöjar biobränslefusk

10.1.2017

Radiocarbon Analytics Finland visade med hjälp av radiokolanalys att ett bränsle innehöll bara 2,7 procent biomaterial istället för de 80 procent som försäljaren påstod.

Vi tackar för det gågna året och önskar…

21.12.2016

Luomus har haft ett år fullt av händelser – på gott och ont.

Klimatförändringen påverkar fågelbestånden i skyddsområden

17.11.2016

En ny undersökning som genomförts i Finland visar att förändringarna i fågelbestånden är lika snabba i naturskyddsområdena som utanför dem.

Klimatförändringen är här: Fåglarna har börjat häcka tidigare

14.11.2016

I en nyligen publicerad undersökning bekräftar fågelskådarnas observationer att de 26 vanligaste fågelarterna i Finland har börjat häckningen tidigare under de senaste femtio åren.

Små övervintrare expanderar snabbare mot norr

7.2.2016

Finska fågelarters häckningsbestånd har expanderat norrut som respons till klimatförändringen. Alla artgrupper rör sig ändå inte med samma hastighet, visar ny forskning.

Antalet övervintrande stads- och sjöfåglar ökar, skogsfåglarna minskar

22.9.2014

Antalet fåglar som övervintrar i städer har trefaldigats och sjöfåglarna rentav tiofaldigats i Finland sedan slutet av 1950-talet. Arter som tillbringar sin vinter i skogsmiljöer har däremot minskat i antal till ungefär hälften under samma tidsperiod.

Vuoksen gav upphov till en ny kultur

8.9.2014

Uppkomsten av floden Vuoksen ledde till en sänkning av vattennivån i Saimen för cirka 6 000 år sedan och blottlade tusentals kvadratkilometer fruktbar mark i östra Finland.

Bivråkarna anländer till Finland

23.5.2013

På Naturhistoriska centralmuseets Luomus nätsidor har man redan under två års tid kunnat följa med ett antal finländska bivråkars rörelsemönster som är försedda med satellitsändare. Under årens lopp har sammanlagt 15 olika bivråkar figurerat på sidorna.

Pages