LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Nyheter från Naturhistoriska centralmuseet

Satellitpejling avslöjar: stor årlig variation i flyttfåglars ruttval

22.10.2012

Finländska bivråkar väljer ofta helt olika rutter på sina färder mellan häckningsområdena och övervintringskvarteren i Afrika. Det är ett centralt resultat från ett flerårigt forskningsprojekt var denna undanskymda skogsrovfågels rörelser undersöks via satellitpejling.

Klimatförändringen kan försämra duvhökens häckningsframgång

2.10.2012

Väderleksförhållanden och skogshönstillgång har lika stor inverkan på duvhökens häckning. En hög skogshönstäthet och en torr försommar förbättrar häckningsframgången, medan en få skogshöns – som utgör viktiga byten för duvhöken – och en regnig sommar försämrar ungproduktionen

Sjöfåglarnas höstflyttning har försenats i Finland

21.11.2011

De Finska sjöfåglarna stannar allt längre i vårt land om höstarna. Enligt nya forskningsrön har grågåsen och viggen skjutit upp sin höstflyttning med t.o.m. en månad. Denna studie publicerades i den vetenskapliga tidskriften Journal of Ornithology. 

Satelliter följer med finländska bivråksfamiljers flyttning

8.9.2011

Bivråken var ännu för några årtionden sedan en av Finlands talrikaste rovfåglar, men beståndet har sedan dess kraftigt minskat. De exakta orsakerna till minskningen är okända. På grund av den negativa beståndsutvecklingen ändrades bivråkens hotstatus från livskraftig till sårbar år 2010.

En gäst från öster

13.12.2010

I oktober 2010 påträffades i Träskända ett okänt djur, som sedan på Zoologiska museet konstaterades vara en stjärnbock (Anoplophora glabripennis).

Pages