LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Delta i uggleundersökningen

UNDERSÖKNINGEN ÄR AVSLUTAD!

Tack för ditt deltagande i vår undersökning! I undersökningen deltog över 5400 personer och vi fick mycket värdefullt forskningsmaterial. Våra preliminära statistiska analyser av materialet stöder vår hypotes varför den gråa ugglan klarar sig bättre än den bruna under snörika vintrar: bruna ugglor hittas lättast i ett snöbeklätt landskap, medan gråa ugglor är svårast att hitta i ett snöbeklätt landskap.

Mera detaljerade resultat och deras biologiska relevans kommer att behandlas i min doktorsavhandling.

Vi har lottat ut en guidad rundtur på Naturhistoriska centralmuséet bland alla deltagare. Vinnaren har informerats om vinsten.

Med vänlig hälsning,

Katja Koskenpato

Anvisningar för deltagare

  • Undersökningen görs individuellt
  • Undersök bilderna vid en datorskärm (inte en telefon)
  • Applikationen visar bilder med en uppstoppad brun eller grå kattuggla i sin naturliga omgivning. Försök hitta kattugglan så fort som möjligt och klicka på den när du hittar den
  • Det finns totalt åtta bilder. Du behöver inte definiera ifall kattugglan är grå eller brun
  • Om du inte hittar ugglan inom en minut visar programmet platsen var den är och du kan fortsätta till nästa bild
  • Du kan bara göra undersökningen en gång
  • Du får feed-back till din e-post när undersökningen är slutförd
  • Vi lottar ut en guidad rundvandring till samlingarna i Naturhistoriska centralmuseet bland alla deltagare (resorna ersätts inte)

Nu kan du börja söka efter ugglorna! Via den här länken kan du registrera dig på undersökningssidan 

Ett exempel på en forskningsbild.

Ansvarig person: 
Katja Koskenpato
18.2.2019