LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Enheten för publika aktiviteter

Den enheten för publika aktiviteter erbjuder Luomus övriga enheter stöd inom förvaltning, kommunikation och marknadsföring. Enheten ansvarar för utställningsverksamheten i Luomus allmänna besöksmål och Luomus miljöfostrande verksamhet.

Bild: Laura Hiisivuori

Enheten

Enheten ansvarar för verksamhet, marknadsföring, kundbetjäning och lokalbokning i Luomus besöksmål. Enheten tar emot och organiserar bokningar av guidningar och lokalbokningar samt deltar i planeringen, förverkligandet och utvecklingen av utställningarna. Den teamet ansvarar också för besökarnas trygghet i de allmänna besöksmålen och tryggar guidningarnas smidighet.

Ledare
Vuori, Sanna — Enhetsdirektör

Alam, Natalia — kundrådgivare
Esteban Lasikari, Joel — kundrådgivare
Fröberg, Kimmo — snickare
Ben Hassen, Abdelghani — kundrådgivare
Granroth, Anni — kundrådgivare 
Haapalainen, Samuli — kundrådgivare (samuli.a.haapalainen[at]helsinki.fi)
Hietaharju, Jaakko — kundrådgivare
Hirvonen, Pan — kundrådgivare
Holopainen, Veera — kundrådgivare 
Hyvärinen, Hasse  — amanuens
Hyvönen, Hanna — planerare 
Liinamaa, Markku  — planerare
Mehtälä, Salla — koordinator för marknadsföring
Mäki, Janika — kundrådgivare (6.2.–8.10.2023)
Sandholm, Laura — tjänsteansvarig, kendbetjäning, lokalbokning och evenemang
Seppänen, Olli — utställningsövervakare (olli.a.seppanen[at]helsinki.fi)
Siipola, Sari — planerare

 

Kontaktuppgifter

  • Besöksadress:
    • Norra Järnvägsgatan 13, 00100 Helsingfors
  • Postadress:
    PB 17, 00014 Helsingfors universitet

Personal (universitetets telefonkatalog)
E-post: förnamn.efternamn[at]helsinki.fi om inte annat nämnts.

Ansvarig person: 
Laura Hiisivuori
20.12.2023