LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Finlands hjortdjur

Det finns fem hjortdjursarter i Finland. Hjortdjuren har flera gemensamma egenskaper:

  • Långa ben som möjliggör löpning och vadande i snö.
  • Benen har klövar som består av två stycken hårda tår framtill.
  • Hanarna har horn som växer varje år på nytt efter att brunsttiden tagit slut.
  • Hjortdjuren är växtätare som måste akta sig för rovdjur. Därför har de bra hörsel- och luktsinne.

 

Älg Alces alces

Älgen är Finlands största djur. Hanen kan ha en axelhöjd på över två meter. Den kan väga upp till 800 kg. Trots sin storlek är älgen en lugn växtätare vars favoritföda är skott och vattenväxter. Hanarna har horn som fälls till vintern. Älgen förekommer i hela landet.

Skogsren Rangifer tarandus fennicus och ren Rangifer tarandus tarandus

Den ungefär en meter höga skogsrenen var en tid utdöd i Finland, men idag lever den i Kajanaland och Suomenselkä. Renen igen är en halvtam fjällren och det finns mycket av dem i Lappland. Både renen och skogsrenen äter lavar, växter och svampar. Både honor och hanar har horn.

Rådjur Capreolus capreolus

Rådjuret är det minsta av våra hjortdjur, bara 65-80 cm hög. Hanarnas horn har högst sex taggar. Rådjur förekommer i södra och västra Finland. Ursprungliga berättelsen om Bambi berättade om en rådjurskalv, men i Disneys film byttes arten ut till en vitsvanshjort. 

Vitsvanshjort Odocoileus virginianus

Vitsvanshjorten hämtades till Finland från Nordamerika år 1934 och har sedan dess trivts bra här. Under sin svans har den en stor vit fläck som syns speciellt bra när svansen hålls upp.

Dovhjort Dama dama

Dovhjorten kan vara rödbrun, grå eller nästan svart och i alla fall på sommaren är den oftast fläckig. Hanen känns igen på de breda hornen. Dovhjorten har hämtats till Europa från Asien och i Finland har den introducerats fläckvis i södra delarna av landet. Den klarar sig inte ordentligt över vintern utan vinterutfodring.

 Text: Inka Plit • Översättning: Hanna Hyvönen • Bilder: Laila Nevakivi

Ansvarig person: 
Markku Liinamaa / Hanna Hyvönen (översättning)
29.10.2018