LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Finlands hunddjur

Det finns fyra vilda hunddjursarter i Finland: varg, fjällräv, räv och mårdhund (introducerad). 

Vad äter de?
Hunddjuren är rovdjur. Vargen äter alla slags djur från möss till älgar, räven föredrar harar, fåglar, grodor och till och med bär. Märdhunden är en allätare. 

Ungar och bo
Hunddjurens bo eller lya är ofta i en grotta. De får vanligtvis 3-8 ungar, mårdhunden upp till 12!

När rör de sig?
Hunddjuren rör sig närmast i mörker och skymning. En vargflock kan lunka tiotals kilometer under en natt.

Finlands vilda hunddjur

Varg
(Canis lupus)

18–55 kg

Vargen har levt i Finland lika länge som människan. Många är rädda för vargen trots att vargen är minst lika rädd för människan och undviker oss i naturen. Hunden härstammar från vargen. Vargen är social och trivs bäst i en liten flock. 

Räv
(Vulpes vulpes)

5–10 kg

Räven är såsom vargen en ursprunglig art i den finländska skogen. I berättelser är räven en listig filur, men i verkligheten är den skygg varsam. Under den senaste tiden har räven ökat i antal i Finland och allt oftare kan man se den i urban miljö.

Fjällräv
(Alopex lagopus)

3–8 kg

På samiska kallas fjällräven för njalla. Den var förr allmän på våra fjäll men på grund av dess vackra päls blev den nästan utrotad för ungefär 100 år sedan. Idag finns det allt som allt ett drygt 200 fjällrävar i Norge och Sverige - i Finland har fjällräven inte fått ungar efter år 1996.

Mårdhund
(Nyctereutes procyonoides)

5–10 kg

Mårdhunden är inte ursprungligen från Finland, utan den introducerades till Ryssland på 1950-talet varifrån den sedan spred sig till vårt land. Av våra hunddjur är mårdhunden den enda som sover vintersömn.

Gamla finländska hundraser

Vi har haft hundar i Finland redan på stenåldern. Hunden tämjdes från vargen för att hjälpa till med jakt och vallning.

Idag finns det fem finska hundraser.

Finska spets

Den finska spetsen påminner kanske mest om den urhund som förr funnits i Fennoskandien. Den skäller gärna på allt den upptäcker och därför har den använts och används ännu också i jakt. Den finska spetsen är Finlands nationalhund.

Karelsk björnhund

Den karelska björnhunden har hjälpt till i jakt av stora djur, främst björn. Rasen härstammar från spetsar som levt för 3000 år sedan på Urals västra sida.

Finska stövare

Den finska stövaren är en av Finlands allmännaste hundraser. Den lämpar sig väl som jakthund och är lugn och vänlig till sinnet.

Finsk lapphund

Den finska lapphunden har gemensamma rötter med lapska renhunden och svenska lapphunden. Den är klok, läraktig och en populär sällskapshund.

Lapsk renhund

Den lapska renhunden höll redan på att försvinna i och med att snöskotern togs i bruk inom renskötsel. Idag jobbar den lapska renhunden sida vid sida med snöskotrarna. 

Text: Pekka Hänninen • Bilder: Laila Nevakivi • Översättning: Hanna Hyvönen

Ansvarig person: 
Hanna Hyvönen (översättning)
29.10.2018