LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Från exemplar till siffror

Luomus stöder och bedriver forskning genom att göra egna bestämningar i samband med forskningsprojekt och utnyttja samarbetspartnernas apparatur samt genom egna metoder som avgiftsbelagd verksamhet. De mångsidiga mätmetoderna hjälper oss att se det förgångna, nutiden och till och med framtiden i siffror och därigenom tolka dem.

Dateringslaboratoriet och dateringsteamet bestämmer isotopförhållanden och åldrar i material som antingen bildats naturligt eller tillverkats av människan: mammutben, årsringar i träd, tegel, keramik, musselskal … Från individuella mätningar går man mot mer omfattande bestämningar, och då kan man jämföra hela tidsaxlar för klimatförändringar och mänsklig verksamhet. Metoderna kan också ange förhållandet mellan den fossila och den förnybara substansen i ett exemplar i siffror.

 

Kuva: Marika Turtiainen

Ansvarig person: 
Antto Pesonen
15.2.2014