LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Guidningar

Alaskan syksy saapuu. Kuva: Luomus/Marika Turtiainen
Naturhistoriska museet

Kaisaniemen kasvihuoneet. Kuva: Luomus/Marika Turtiainen
Kajsaniemi botaniska trädgård

Kumpulan lampi. Kuva: Luomus/Marika Turtiainen
Gumtäkt botaniska trädgård

 

Våren 2018 i museet och trädgårdarna

Sommarens 2018 guidningar i Naturhistoriska museet och växthusen i Kajsaniemi kan bokas via länkarna (”Boka guidningar”) ovan. Tilläggsinformation om guidningarna fås genom att klicka på bilderna. Sommarens 2018 utomhusguidningar i Kajsaniemi och Gumtäkt botaniska trädgårdar kan också bokas nu via nätsidorna. Ifall du har frågor gällande guidningarna kan du kontakta oss per e-post opastukset@luomus.fi eller per telefon 02941 28855 (telefonjour tis-tors kl. 13-15). Under veckorna 8 (sportlov), 25-31 (sommarlov), 42 (höstlov) och 52-1 (jul och ny år) har vi inte telefonjour men ni kan lämna ett meddelande så ringer vi er tillbaka.

NATURHISTORISKA CENTRALMUSEETS GUIDNINGAR

Naturhistoriska museet

Guidningar till Naturhistoriska museet kan bokas fram till den 12.10.2018. Bokningar kan göras via länken ovan. För mera information om guidningar kan ni kontakta oss per e-post eller telefon (kontaktuppgifter nedan). Förhandsanmälning är inte nödvändig för grupper som besöker Naturhistoriska museet på egen hand. Inträdespris för daghems- och skolgrupper utan guidning: 4 €/elev (också för under 7-åriga), över 18 år fyllda studeranden 7 €/pers., gruppledare har gratis inträde.

Botaniska trädgårdarna

Till botaniska trädgården i Kajsaniemi erbjuds allmänna guidningen till växthusen fram till den 30.9.2018 och den allmänna guidningen i utomhusträdgården 1.5.-30.9.2018. Ni kan boka guidningar via bokningslänken till Kajsaniemi (ovan). För mera information om guidningar kan ni kontakta oss per e-post eller telefon (kontaktuppgifter nedan). Förhandsanmälning är inte nödvändig för grupper som besöker växthusen på egen hand. Inträdespris för daghems- och skolgrupper utan guidning: 4 €/elev (också för under 7-åriga), över 18 år fyllda studeranden 5 €/pers., gruppledare har gratis inträde.

Under sommaren 2018 erbjuds guidningar i Gumtäkt botaniska trädgård enligt följande: fre 8.6., 6.7., 20.7., 3.8. och 17.8. kl. 11:00, 15:00 och 16:00. Obs! Guidningarna kan enbart ordnas på finska. Guidningen kan bokas via länken ovan. Om du vill boka en guidning för någon annan tidpunkt, tag vänligen kontakt per e-post opastukset@luomus.fi eller tel. 02941 28855 (tis-tors kl. 13-15). Gumtäkt botaniska trädgård är öppen 2.5.–30.9.2018.

Bokning och kontaktuppgifter

Vissa guidningar ingår i inträdesbiljettens pris, men största delen är avgiftsbelagda och måste bokas på förhand. Ni kan bekanta er med Luomus aktuella händelser och med visningar som ingår i inträdesbiljetten på Luomus händelsesidor (på finska). Avgiftsbelagda guidningar och verkstäder kan ni bekanta er med och boka via länkarna ovan. 

Mer information om guidade turer:

 • Per tel. 02941 28855 tis.-tors. kl. 13–15 . Under veckorna 8 (sportlov), 25-31 (sommarlov), 42 (höstlov) och 52-1 (jul och ny år) har vi inte telefonjour men ni kan lämna ett meddelande så ringer vi er tillbaka.
 • Per e-post: opastukset@luomus.fi

Ifall du har speciella önskemål beträffande besökets innehåll, berätta om det när du bokar guidningen. Berätta också på förhand om din grupp eller medlemmar i din grupp har specialbehov i fråga om rörelse, observation eller inlärning.

Priser

De listade priserna är för en guide / en grupp med max 25 personer. För större grupper än så behövs två eller flera guider / guidningar.

Läroanstalter

Daghem, låg- och högstadier, gymnasier och yrkesskolor.

 • Vardagar 80 € (inkluderar inträdesavgifter)
 • Lördagar och söndagar 100 € (Inkluderar inträdesavgifter)

Priset inkluderar en timmes guidad tur och inträdesbiljetterna. Dessutom kan gruppen bekanta sig med utställningarna på egen hand före och/eller efter guidningen.

För verkstäder och specialguidningar är priset 100-160€ (inkluderar inträdesavgifter).

Övriga grupper

 • Vardagar 80 € + gruppinträdesavgifter.  Gruppinträdesavgifterna för Naturhistoriska museet är 11 € / vuxen, 7 € / 7-17-åring, för Kajsaniemi växthusguidningar 7 € / vuxen, 5 € / 7-17-åring och för trädgårdsguidningar i Gumtäkt 4 € / vuxen och 3€ / 7-17-åring. Det är gratis inträde för barn under 7-åriga i alla våra besöksmål, då guidningsgruppen består av både vuxna och barn.
 • Lördagar och söndagar 100 € gruppinträdesavgifter (se ovan).

Priset inkluderar en timmes guidad tur. Dessutom kan gruppen bekanta sig med utställningarna på egen hand före och/eller efter guidningen.

Naturhistoriska museet

Guidningar tillgängliga året runt

Kan nu bokas fram till den 12.10.2018. OBS: Under sommaren 2018 erbjuds guidade turer endast onsdagar och fredagar och det lönar sig att fråga skilt om guidade turer på svenska, eftersom svenskspråkiga turer kan ordnas begränsat.

Giraffer i gymnasiet (1h)

Giraffer i gymnasiet är museets allmänna guidning. Under guideturen går vi igenom de färgrika skedena i museibyggnadens historia och bekantar oss med höjdpunkter i den förnyade museibyggnadens utställningar. Guidningen grundar sig på specialutställningen ”Giraffer i gymnasiet” om museets historia.

 • Pris: 80€ (100€ lö-sö) + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Pris skolor: 80€ (100€ lö-sö), inkl. inträdesavgift
 • Två guidningar kan hållas samtidigt
 • Målgrupp: kan anpassas enligt åldersgrupp

Förändring i luften (45 min)

Guidningen i utställningen Förändring i luften för besökaren från det förflutna till framtiden. Under turen berättas det om vilken inverkan ett föränderligt klimat har på vår nordiska natur och vilka medel vi har för att anpassa oss till den pågående förändringen. Som stjärnor i historien är förlorarna i den senaste klimatförändringen – ullhåriga mammuten, grottlejonet, jättehjorten – och närvarande är även vinnarna, många i Finland än idag, förekommande djur och växter. Under guidningen presenteras det hur man forskar i klimatförändringar och vad man tills vidare fått reda på.

 • Pris: 80€ (100€ lö-sö) + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Pris skolor: 80€ (100€ lö-sö), inkl. inträdesavgift
 • Målgrupp: unga och vuxna (5-klass och uppåt)
 • Gruppstorlek: rekommendation max 25, en grupp kan guidas åt gången

Ett år i den finländska naturen (1h)

Våren fylls av fortplantning och ungar, sommaren är den sjudande tillväxtens tid. På hösten samlar djuren reservnäring och förbereder sig för att klara vintern.

Under guidningen vandrar vi genom Finlands natur från söder till norr under olika årstider. Samtidigt bekantar vi oss med en mängd djur- och växtarter, och får höra om unika överlevnadshistorier. Guideturen är förlagd till utställningen Finlands natur.

 • Pris: 80€ (100€ lö-sö) + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Pris skolor: 80€ (100€ lö-sö), inkl. inträdesavgift
 • Målgrupp: kan anpassas enligt åldersgrupp
 • Två guidningar kan hållas samtidigt
 • Ansluter sig till läroplanerna (åk 1–4):
  • naturen under de olika årstiderna
  • olika stadier i växters och djurs livscykler
  • växt-, svamp- och djurarter i den egna närmiljön
  • djurens och växternas fortplantning

Världens natur (1h)

Utställningen världens natur tar besökaren på en resa genom fem klimatzoner från arktiska Grönland till tropiska Borneo. Under turen presenteras växter och djur i olika miljöer på jordklotet, samt djur aktiva under olika dygnstider på Afrikas savanner. Tyngdpunkten ligger på djurens anpassningar till olika livsmiljöer. Guideturen är förlagd till Naturhistoriska museets utställning Världens natur.

 • Pris: 80€ (100€ lö-sö) + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Pris skolor: 80€ (100€ lö-sö), inkl. inträdesavgift
 • Guidningen kan bokas för en grupp i taget.
 • Gruppstorlek: för läroanstalter max 25, för vuxengrupper max 30.
 • Målgrupp: kan anpassas enligt åldersgrupp

Länge leve livet! (1h)

Under guidningen färdas vi genom livets historia och koncentrerar oss på evolutionen som en kraft som formar levande organismer. Temat behandlas i ljuset av de nyaste forskningsrönen. Under guidningen får vi bl.a. veta hur olika teorier under tidens gång fallit eller omvälvt vår uppfattning om t.ex. kontinentalplattornas rörelser. Vår kunskap om märkliga djurarter och dramatiska massutdöenden fördjupas vart efter att nya bevis uppdagas. Guideturen är förlagd till utställningen Livets historia.

 • Pris: 80€ (100€ lö-sö) + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Pris skolor: 80€ (100€ lö-sö), inkl. inträdesavgift
 • Målgrupp: kan anpassas enligt åldersgrupp
 • Guidningen kan bokas för en grupp i taget.
 • Ansluter sig till läroplanerna (åk 7–9, gymnasium):
  • djurrikets uppkomst och utveckling
  • människans biologiska och kulturella evolution

Forskare för en timme! (1h)

”Forskare för en timme” är en guidning för förskolegrupper och skolelever på första och andra klass. Barnen får olika uppgifter som lär dem mer om naturforskarnas arbete och uppmuntrar dem att på egen hand utforska naturen och sin omgivning. Alltid finns det inte ett rätt svar … På guidningen delar man bl.a. in ryggradslösa djur i grupper och försöker identifiera fåglar utgående från fjädrar som de lämnat efter sig. Guidningen sker i de olika utställningarna i museet.

 • Målgrupp: förskolegrupper och skolelever på 1 och 2 klass
 • Pris daghem/skolor: 80€, inkl. inträdesavgift
 • Pris andra grupper: 80€ + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Gruppstorlek: max 25 pers.
 • En grupp kan guidas åt gången

Dinosauriernas värld (1h)

På en tur med små forskningsresande bekantar vi oss med jättelika dinosaurier, men glömmer inte heller bort de minsta. Vi leker hovmästare och komponerar olika lunchmenyer för dem. Men vilka andra djur vill också slå sig ner vid samma matbord? Vi bekantar oss med dinosauriernas värld bl.a. genom att spela och röra på oss. Guidningen avslutas med en rituppgift.

 • Målgrupp: daghem (3-6 år)
 • Pris daghem/skolor: 80€, inkl. inträdesavgift
 • Pris andra grupper: 80€ + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Gruppstorlek: max 25, en grupp kan guidas åt gången

På programmet under andra tider

De fyra årstiderna (1h)

Kommer till salu till hösten 2018.

Hur smakar sommaren? Hur låter vintern? Under guideturen bekantar vi oss med våra fyra årstider via djuren och växterna. Vi kommer bl.a. att träffa på bekanta djur såsom björnar, bävrar, älgar, ekorrar, tranor och flyttfåglar. Turen avslutas vid en verkstad, där vi utför en uppgift om en årstid.

 • Målgrupp: daghem (3-6 år)
 • Pris daghem/skolor: 80€, inkl. inträdesavgift
 • Pris andra grupper: 80€ + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Gruppstorlek: max 25, en grupp kan guidas åt gången

Spårlaboratoriet (1,5h)

Endast i februari

Den här verkstaden för med sig nya dimensioner i naturexkursionerna!

I verkstaden lär vi oss läsa och tyda de obetydligt små tecken som djusren lämnar efter sig. Vad vi får se är alltså spår, kacka, spybollar, ben och pälsstrån … Dessutom gör vi olika undersökningar och trycker ett spårlakan för klassen att ta med sig på exkursioner. Guidningen räcker 1,5 h inklusive verkstadsarbete och en titt på utställningen Finlands natur.

 • Pris: 115 € (inkl. inträdesavgift)
 • Målgrupp: åk 1-6

Anpassningens hjältar (50 min guidning + 30 min självständig del)

Endast i mars.

Kom med på forskningsresa till jordens klimatzoner. Upplev ett dygn på savannerna och undersök hur det naturliga urvalet fungerar. Det krävs anpassning för att hålla sig vid liv! Betrakta den mångfald som breder ut sig omkring dig och dra slutsatser om hur anpassningen till livsmiljön tar sig uttryck i djurens skepnad.

Guidningen äger rum på utställningen Världens natur på Naturhistoriska museet, och innehåller både en gemensam del ledd av en guide och en självständig del med forskning och observationer i smågrupper. Resultaten av dessa sammanställs sedan i skolan.

 • Pris skolor: 80€, inkl. inträdesavgift
 • Pris andra grupper: 80€ + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Målgrupp: Ansluter sig till läroplanerna åk. 5–6, kan anpassas enligt åldersgrupp för åk. 4–8.
 • Förhandsmaterial för läraren
 • Gruppstorlek: max 25, en grupp kan guidas åt gången

Kajsaniemi botaniska trädgård

Guidning i trädgården i Kajsaniemi

Erbjuds för tiden 1.5.-30.9.2018, (mellan 8.6. och 26.8. kan tyvärr endast finskspråkiga guidningar ordnas).Kuva: Hanna Hyvönen, LUOMUS

Guidningen i Kajsaniemi botaniska trädgård erbjuder ståtliga träd och blomsterprakt i en miljö med fascinerande historia. Under guidningen bekantar vi oss med trädgårdens förnyade delar inklusive sinnenas trädgård, stenparti, lav- och mossträdgårdarna samt evolutionsträdet. Evolutionsträdets grenar avslöjar hemligheterna i växternas släktskapsförhållanden och mångfald på ett unikt sätt.

 • Guidningens längd: 1h
 • Pris:
 • Under vardagar 80€, på veckoslut 100€.
 • Om gruppen besöker växthusen i samband med guidningen är växthusens inträdesavgift 7 €/pers. För läroanstaltsgrupper ingår växthusens intädesavgifter i guidningens pris. Gruppstorlek: rekommendation max 25 pers.

Guidning i växthusen i Kajsaniemi

Erbjuds fram till den 30.9.2018, (mellan 8.6. och 26.8. kan tyvärr endast finskspråkiga guidningar ordnas).

Under guidningen bekantar vi oss med regnskogens, savannens och öknens mångsidiga växtlighet. Guidningen innefattar berättelser och information om kakaoträdet, bananen samt övriga bekanta nyttoväxter. Köttätande växter är spännande exempel på växters anpassning till olika förhållanden. I Palmsalen ligger världen största frö och väntar på att grobladen från dubbelkokosnöten (Lodoicea maldivica) skall visa sig.

 • Guidningens längd: 1h
 • Pris:
 • Tisdag-fredag 80€ + inträdesavgift 7 € / vuxen, 5 € / 7-17-åring 
 • Lördag-söndag och utanför öppethållningstider 100€ + inträdesavgifter 7 €/vuxen, 5 € / 7-17-åring 
 • Skolor och daghem 80€, inkl. inträdesavgifter
 • Gruppstorlek: rekommendation max 25 pers.

Nödlandning i tropikerna 

Guidningen har tyvärr tagits bort från försäjlning för maj 2018.

Den här guidningen leder er grupp från mangroveträsken till öknen där solen gassar och till slut till dunklet i en tropisk regnskog. Växtvärlden bjuder på både skydd och näring, men också på dödligt giftiga kemikalier. Kan ni välja rätt? Under resan möter vi också rörliga växter och stryparfikon och dessutom matar vi köttätande växter!

 • Guidningens längd: 1h
 • Pris:
  • Tisdag-fredag 80€ + inträdesavgift 7 € / vuxen, 5 € / 7-17-åring 
  • Läroanstalter 80€ (inkl. inträdesavgifter)
 • Gruppstorlek: rekommendation max 25 pers.

 

Gumtäkt botaniska trädgård

Guidningen i trädgården i Gumtäkt (1h)

Tyvärr kan vi inte bjuda på guidade turer till Gumtäkts botaniska trädgård på svenska under sommaren 2018. På finska erbjuds guidningar på fre 8.6., 6.7., 20.7., 3.8. och 17.8. kl. 11:00, 15:00 och 16:00.

I Gumtäkt kan du göra en resa jorden runt, från Europa, genom Nordamerika över klippiga bergen ända till Fjärran Östern och Japan. Under resan bekantar vi oss med växter från dessa olika områden.

I kulturväxtavdelningen växer vackra prydnadsväxter som har varit populära i herrgårdar på 1800-talet, läkemedelsväxter ordnade efter vilka krämpor de använts för och en härlig samling olika ätliga växter.

Under guidningen får du en bra helhetsbild av de olika avdelningarna i den 6 ha stora trädgården, sammanlagt går vi ca 1 km ute så klä er enligt vädret.

 • Guidningen kostar 80 € + inträdesavgift 3 €/person (skolor och daghem 80€, inkl. inträdesavgifter)
 • Vi rekommenderar grupper på maximalt 30 personer
Ansvarig person: 
Laura Sandholm & Hanna Hyvönen
19.6.2018