LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Hur blir man ringmärkare?

Ringmärkningsbyrån utfärdar olika ringmärkningslicenser beroende på ringmärkarens intressen och ringmärkningsbyråns behov. Licensernas huvudtyper är boungemärkningslicens och en licens för ringmärkning med fågelnät. För att få en ringmärkningslicens måste följande krav uppfyllas: 

  1. Man måste ha fyllt 18 år. 
  2. Man skall under kunnig ledning lära sig att hantera fåglar och ringmärka dem. Ett godkänt intyg om ringmärkningspraktiken skickas till Ringmärkningsbyrån. 
  3. Grundtenten (perustentti) skall vara avlagd och godkänd. I grundtenten skall man kunna identifiera de arter som häckar regelbundet i Finland samt de allmännaste förbiflyttarna.
  4. Man skall ha en ringmärkningsplan och få den godkänd.

Nya licenser för boungarnas märkning begränsas under de första 2–3 åren (minst) så att licensen innefattar boungar från endast ett par arter eller en artgrupp. Licensen kan senare utökas ifall ringmärkaren arbetat aktivt och klanderfritt.  

Om ringmärkaren vill ringmärka adulta tättingar med hjälp av fågelnät måste hen praktisera på en fågelstation och få ett intyg av det. Dessutom måste hen avlägga och få godkänt i en fågelstationstent (lintuasematentti), där man måste kunna identifiera alla fågelarter som observerats i Finland förutom till art, också till ålder och kön så noggrant som det går med nuvarande kunskap. Ringmärkningar som har att göra med examensarbeten kan utfärdas utan godkänd grundtent, men då övervägs licensens behövlighet utgående från handledarens skriftliga utredning. Man kan öva sig på ringmärkning och fågelhantering vid bl.a. fågelstationer under ledning av en erfaren ringmärkare. Lokala ringmärkare kan också kontaktas via lokala fågelföreningar. 

Vill du ringmärka på fågelstationer?

Här hittar du mera information om hur man kan börja ringmärka fåglar på fågelstationer.

 

Ringmärkningstenter

Här hittar du aktuell information om tenter och var de kan avläggas. 

 

 

 

Ansvarig person: 
Markus Piha
15.5.2020