LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Jordklotets historia

Jordklotet är en levande planet som har bildats genom anhopning av livlös gas och mineralstoft. Under jordens mångskiftande historia utvecklades en hydrosfär (vatten) och en biosfär (liv) parallellt med litosfären (sten) och atmosfären. Den geologiska och den paleontologiska forskningen strävar efter en förståelse av hur jordklotets uppbyggnad av olika sfärer har uppstått, utvecklats och växelverkat i det supersystem som pågått i 4,5 miljarder år, där rörelserna i litosfärens plattor och vulkanernas aktivitet påverkar levnadsförhållandena och biosfärens utveckling. Sten- och mineralvärlden och organismerna på jorden har utvecklats parallellt och i ömsesidig växelverkan.

 

Photo: Luomus / Arto Luttinen

 

Ansvarig person: 
Arto Luttinen
15.2.2014