LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Kattugglans färgmorfer

Delta i forskning om kattugglans färgmorfer!

Det förekommer två färgmorfer av kattugglan (Strix aluco), en grå och en brun färgmorf. Tidigare studier har påvisat att den gråa färgmorfen överlever bättre under kalla och snörika vintrar. I vår forskning försöker vi nu förstå varför.

Just nu undersöker vi skyddsfärgens roll för färgmorferna I ett samprojekt mellan Luomus och Yrkeshögskolan Novia.

Skyddsfärgen kan ha en betydande inverkan på kattugglans överlevnad, eftersom en iögonfallande uggla är ett lätt byte för större rovfåglar och ett lätt offer för mobbande småfåglar.

Målet med denna studie är att undersöka ifall den bruna färgmorfen är mera iögonfallande i ett snölandskap jämfört med den gråa morfen. Vi använder människor som observerare, så även du kan delta i undersökningen!

Deltagandet tar ungefär 5 minuter. Delta i forskningen genom att klicka här!

UNDERSÖKNINGEN ÄR AVSLUTAD!

Tack för ditt deltagande i vår undersökning! I undersökningen deltog över 5400 personer och vi fick mycket värdefullt forskningsmaterial. Våra preliminära statistiska analyser av materialet stöder vår hypotes varför den gråa ugglan klarar sig bättre än den bruna under snörika vintrar: bruna ugglor hittas lättast i ett snöbeklätt landskap, medan gråa ugglor är svårast att hitta i ett snöbeklätt landskap.

Mera detaljerade resultat och deras biologiska relevans kommer att behandlas i min doktorsavhandling.

Vi har lottat ut en guidad rundtur på Naturhistoriska centralmuséet bland alla deltagare. Vinnaren har informerats om vinsten.

Med vänlig hälsning,

Katja Koskenpato

Bilder av de uppstoppade ugglorna som används i studien. Dessa uppstoppade ugglor är från Naturhistoriska Centralmuseets samlingar.

Läs mer om forskningen på akademiforskare Patrik Karells och doktorand Katja Koskenpatos hemsidor.

Forskningen stöds av:

Ansvarig person: 
Katja Koskenpato
31.3.2021