LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Livets historia

Utställningen Livets historia handlar namnenligt om livets uppkomst och utveckling på jorden i ljuset av de senaste vetenskapliga rönen. Utställningen för dig från livets första ögonblick fram till slutet av den sista istiden, och betonar speciellt den del av jorden var dagens Finland växte fram.

Jordklotets inre är hett och oroligt. På det flytande innanmätet bildar kontinetal- och havsplattorna jordens skorpa – och plattorna rör sig, krockar och splittras. Förhållandena ändras på jorden och livet måste ständigt anpassa sig. Arterna blomstrar under en kort period för att sedan dö ut och ge plats åt nya. Utan arternas uppkomst och död, och kontinuerliga utveckling, skulle det inte finnas liv på vår blåa planet. För att förstå och värdesätta den levande naturen och dess skiftande former så måste man även känna till historien om livets födelse. Hur har vi kommit så här långt? Livets historia erbjuder svar på de gåtfulla frågor som mänskligheten alltid grubblat över i ljuset av de senaste naturvetenskapliga forskningsrönen.

Ansvarig person: 
Hasse Hyvärinen / Kuva: Luomus / Marika Turtiainen
6.8.2018