LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Lutukka

Växtamatörens och -forskarens tidskrift

Uusin numero 3/2013Lutukka är en lättläst men vederhäftig, finskspråkig tidskrift för alla som är intresserade av växter. Den innehåller artiklar, meddelanden och bokrecensioner över växter och svampar från Finland och närbelägna områden, deras växtplatser, artkännedom, utbredning, hotningsgrad, forskning och insamling. Tidskriften publiceras av Naturhistoriska centralmuseets botaniska enhet. Den har utgivits sedan år 1985. Fram till slutet av år 2013 har tidskriften utkommit med allt som allt 3896 sidor. Lutukka utkommer fyra gånger om året. Lutukka publiceras på finska med sammandrag på engelska.

Mera om Lutukka på de finska sidorna.


Redaktion

Mikko Piirainen (huvudredaktör)
Tfn. 02941 24438
mikko.piirainen(at)helsinki.fi

Leena Helynranta (redaktionssekreterare)
Tfn. 02941 24435
leena.helynranta(at)helsinki.fi

Juha Suominen
juha.suominen(at)kopteri.net

Pertti Uotila
pertti.uotila(at)helsinki.fi


Prenumerationer och adressförändringar

Anne Mainas
Botaniska enheten
Naturhistoriska centralmuseet Luomus
PB 7
00014 Helsingfors universitet

E -post: kasvimuseo@helsinki.fi


Volymernas priser

Finland

2014 23,50 euro
2013 15 euro
1985–2012 5 euro / årgång

Postningsavgifter tilläggs i priset.

Övriga länder

2014 27,50 euro
2013 15 euro
1985–2012 5 euro / årgång

Manuskript

Manuskripten skickas till redaktionen helst i filformat (enligt överenskommelse även i maskinskriven form). Av författaren önskas även ett kort sammandrag på engelska. Sammandraget kan dock vid behov formuleras av redaktionen.

Särtryck utdelas inte, men skribenterna får exemplar av den tidning, där artikeln publicerats.

Ansvarig person: 
Leena Helynranta
17.9.2014