LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Medverka


Anmäl observationer

Hatikka-observationsdagbok


Om du hittar en ringmärkt fågel…

Tvätta alltid händerna efter att du rört vid döda djur! Rör inte sjuka eller döda djur som möjligtvis bär på fågelinfluensa. Mera information om fågelinfluensan (Evira).

När du hittar en död fågel kontrollera om den har en ring. Om så är fallet lösgör ringen från foten och räta ut ringen. Fäst den sedan med tejp på ett papper.

Bifoga följande uppgifter med ringen:

  • Ringens ingraverade kompletta text (land, ringmärkningscentral, bokstavskod och nummerserie)
  • Fyndplats (kommun samt exakt fyndplats)
  • När du fann fågeln (datum)
  • Upphittare (namn och adress dit ringmärkningbyrån kan skicka uppgifter gällande den upphittade fågeln)
  • Dödsorsak och plats (t.ex. hittad i skogen eller flugit mot ett fönster)

Uppgifterna skickas så fort som möjligt till Ringmärkningsbyrån per e-blankett eller post:

Om du hittar en levande ringmärkt fågel anteckna omsorgsfullt ringens ingraverade uppgifter, lämna ringen på fågelns fot, frige fågeln och skicka uppgifterna (inklusive ringens/ringarnas färg och läge på foten till ringmärkningsbyrån. Du kan skicka brevet avgiftsfritt enligt följande uppgifter:

Kundåterlämning
Kontrakt 127167
Faktureringsnummer 606422
Ringmärkningsbyrån, Naturhistoriska museét
PL 17
00014 Helsingfors universitet

Dataskyddsbeskrivning (på finska) (Ringmärkningsfyndregister av Ringmärkningsbyrån)

Om du hittar ett dött djur...

Döda djur som hittats i Finland och som är i gott skick kan skickas till Naturhistoriska museets zoologiska enhet. Djuret sparas i samlingarna för vetenskaplig forskning.

Om det är frågan om en fågel se om den har en ring runt benet. Ange ringens uppgifter till ringmärkningsbyrån enligt instruktionerna ovan.

Döda djur som hittats invid bosättning bör inte vidröras utan skyddshandskar. Ifall du hittar en stor mängd döda fåglar, informera närmaste tjänsteveterinär omedelbart. Kontaktuppgifterna för kommunernas och regionförvaltningsverkens tjänsteveterinärer hittas lätt på nätet.

Du kan själv leverera det döda djuret till Naturhistoriska museets biljettförsäljning (Norra järnvägsgatan 13, 00100 Helsingfors). Leverera djuret så snabbt som möjligt eller förvara det i frysen. Vänligen kontakta Martti Hildén (tel. 02941 28695, e-post martti.hilden(at)helsinki.fi) innan du levererar det döda djuret.

Bifoga följande uppgifter med djuret:

  • Fyndplats (kommun samt exakt fyndplats)
  • När du fann djuret (datum)
  • Upphittare (namn och adress för tackbrevet)
  • Dödsorsak och plats (t.ex. hittad i skogen eller flugit mot ett fönster)
  • Förmedlare, om annan än upphittaren

Djuret kan också skickas gratis per post eller via Matkahuolto: Paketets innehåll deklareras som ”Museisampel”. Packningsmaterialet måste anskaffas själv. Skicka paketet i början på veckan så att innehållet inte börjar ruttna över veckoslutet i posten. Slå in det frusna eller kylskåpskalla djuret i tidningspapper och paketera det sedan. Undvik plast, eftersom det får samplet att ruttna snabbare. Våta sampel, såsom grodor och fiskar, kan dock först slås in i plast och sedan papper. I samband med fiskar linda först våta pappersremsor runt förfrusna fenor så att de inte bryts. Tvätta alltid noggrant händerna efter att du berört ett dött djur.  

Via POSTEN:
Kundåterlämning
Kontrakt 127167
Faktureringsnummer 606422
Naturhistoriska museet
PL 17 (Norra Järnvägsgatan 13)
00014 Helsingfors universitet

Via MATKAHUOLTO:
Naturhistoriska museet
PL 17 (Norra Järnvägsgatan 13)
Kundnummer 09401462
00014 Helsingfors universitet

Bild: Luomus / Aleksi Lehikoinen

Ansvarig person: 
Markus Piha
29.7.2019