LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Naturen förändras: klimatförändring och uppföljningar

Genom miljoner år har den levande naturen anpassat sig till klimatförändringar. Den nuvarande förändringen avviker emellertid från de tidigare på grund av snabbheten. Forskare vid Luomus undersöker i samarbete med andra forskningsorganisationer hur organismgrupper reagerar på den nuvarande klimatförändringen och hur de har anpassat sig till tidigare förändringar. Dateringslaboratoriet vid Luomus griper sig med sina metoder an klimatet i forntiden samt konsekvenserna av den nuvarande klimatförändringen och hur den kan dämpas.

Mustakurkku-uikku, kuva: Aleksi Lehikoinen/Luomus

Ansvarig person: 
Laura Hiisivuori
15.2.2014