LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Norrlinia

En botanisk publikationsserie

Norrlinia är en publikationsserie, som utges av Botaniska museet vid Helsingfors universitets Naturhistoriska centralmuseum. I serien utges omfattande botaniska översikter och undersökningar. Serien har uppkallats efter Johan Petter Norrlin (1842–1917). Han arbetade på Botaniska institutionen vid Helsingfors universitet från år 1867 till år 1903, först som assistent och fr.o.m. 1879 som professor i botanik. Norrlin var banbrytare inom växtgeografin i Finland. Han var även känd för sina taxonomiska studier av lavar och fibblor (se Acta Forestalia Fennica 23, 1923).

Abstrakt

Abstrakt (på engelska) på de finska sidorna

Böcker som kommit ut vid serien (länkar till de finska sidorna):

Redaktion

Botaniska enheten
Naturhistoriska centralmuseet Luomus
PB 7
00014 Helsingfors universitet

E-post kasvimuseo@helsinki.fi

Norrlinia har ingen permanent redaktion eller huvudredaktör. Redaktören varierar enligt publikationens ämne.

Beställningar

Botaniska enheten
Naturhistoriska centralmuseet Luomus
PB 7
00014 Helsingfors universitet

E-post kasvimuseo@helsinki.fi

Ansvarig person: 
Leena Helynranta
17.9.2014