LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Hänförande undervattensmiljöer i Östersjön och passionerade havsforskare - Tvärminne zoologiska station firar 120 år av forskning

13.6.2022
Luomus

Bild: Valtteri Hirvonen

Tvärminne zoologiska station är en av de äldsta forskningsstationerna vid Östersjön. Den högklassiga havsforskningen har pågått oavbrutet i över 120 års tid med målet att förstå den unika kustnära livsmiljön i vårt hav. Jubileumsåret firas bland annat med en mångmedial utställning som presenterar Östersjöns särdrag och passionerade havsforskare som söker efter ny kunskap och lösningar till aktuella forskningsfrågor.

Vi vill visa vad som finns under Östersjöns yta och berätta om den forskning som görs på Tvärminne. 120 år är en viktig milstolpe, värd att fira! säger Joanna Norkko, som är lokal chef vid Tvärminne zoologiska station i Hangö.
 

Visuell passion för Östersjön

Jubileumsutställningen ”Passion för Östersjön” pågår på Naturhistoriska museet i Helsingfors under tiden 17.5-30.10.2022. Här välkomnas besökaren att ta del av både kunskap och visuell inspiration. Målet är att besökaren skall känna forskarnas passion för Östersjön och förstå att vi har ett hav som är värt att värna om.

Utställningen erbjuder en unik djupdykning under havsytan i Östersjön. Bilderna visar upp livsmiljöer som blåstångsskogar, ålgräsängar och blåmusselrev men även olika arter som färggranna storspiggar, flundror och havsnålar. Besökaren får uppleva färggranna undervattensmiljöer och lära känna Östersjöns arter både i bild och text.

I ett ostört tillstånd så är Östersjön extremt vacker och förser oss med ovärderlig nytta för oss människor, men havet är också väldigt känsligt, säger Alf Norkko, professor i Östersjöforskning.

Utöver havens ekosystem presenterar utställningen både havsforskarnas vardag och deras passion för Östersjön. Besökaren får följa med forskningsfartyget Augusta till havs, dyka ner i en ålgräsäng och besöka stationen som är belägen på Hangö udd genom videofilmer av Aapo Rainio och Valtteri Hirvonen.

Tvärminne zoologiska station arbetar aktivt med att sprida kunskap om haven och inspirera till större havsmedvetenhet bland barn och vuxna, samt beslutsfattare i vårt samhälle. Utställningen har förverkligats genom understöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

Det är fantastiskt fint att vi har fått möjligheten att visa upp denna underbara undervattensvärld. Få människor har i vardagen möjlighet att se under havsytan, nu kan vi erbjuda den upplevelsen, säger Ilse Klockars och riktar ett tack till stiftelsen som gjort det möjligt.

För undervattensbilderna svarar Alf Norkko, Mats Westerbom och Valtteri Hirvonen och till bilder tagna ovanför vattenytan bidrar Pata Degerman och Susanna Mikander. För tecknade bilder svarar Seppo Leinonen i samarbete med­­ Auli Kilpeläinen. Utställningstexterna är skrivna av Leena Virta och Ilse Klockars.
 

Havens decennium och klimatfrågan

FN har utnämnt åren 2021-2030 till havens decennium. Kunskap är avgörande för att lösa den globala biodiversitets- och klimatkris, där haven spelar en nyckelroll.

Utställningen tar även fasta på den förändring som sker i Östersjön. Det nya tvärvetenskapliga forskningscentret CoastClim vid Tvärminne zoologiska station är ett samarbete mellan Helsingfors universitet och Stockholms universitet. Målet är forskning om hav och atmosfär för att hitta lösningar på klimatfrågan.

Vår miljö förändras nu så snabbt att vi helt enkelt inte har råd att fatta felaktiga beslut. Kontinuerlig, interdisciplinär grundforskning på toppnivå är förutsättningen för att vi ska kunna upptäcka och förstå miljöförändringar, samt för att vi ska kunna svara på framtida, helt nya frågor, konstaterar Alf Norkko. Därför har CoastClim grundats.

Johan Axel Palméns vision

Mycket av det vi idag ser som självklarheter, till exempel varför Östersjön lider av övergödning och hur det påverkar ekosystemet, grundar sig på forskning som inleddes vid Tvärminne zoologiska station för många decennier sedan.

Vi är väldigt tacksamma över att Johan Axel Palmén för 120 år sedan hade en vision och även lyckades förverkliga den då han grundade Tvärminne zoologiska station. Det är helt klart värt att fira, säger Joanna Norkko.

 

För mera information, vänligen kontakta Tvärminne zoologiska station

Lokalchef Joanna Norkko,
joanna.norkko@helsinki.fi,
0400 419 021

Professor i Östersjöforskning Alf Norkko,
alf.norkko@helsinki.fi,
050 568 6766

Vetenskapsfostrare Ilse Klockars,
ilse.klockars@helsinki.fi,
tfn 050-342 4100

PS. Tvärminne zoologiska station firar även 120-år av forskning genom att ha öppet hus på stationen den 3.9.2022 kl. 11-17.

Tvärminne zoologiska station
J.A. Palméns väg 260
10900 Hangö