LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Undersökning om att göra och rapportera naturobservationer

13.1.2023


Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka artgrupper finländarna observerar, vad som motiverar dem att rapportera sina observationer, och å andra sidan vilka faktorer som skulle öka deras intressen att delta i rapporteringen av observationer mer aktivt. Informationen används för att förbättra insamling och rapportering av artobservationer.

Läs mera och delta
Länk till enkäten