LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Välkommen till festen!

13.6.2023
Luomus


Samlingarna vid Luomus zoologiska enhet flyttade till Norra Järnvägsgatan år 1923, och samtidigt bildades Naturhistoriska museet. I år firas museets hundraåriga historia på många olika sätt, bland annat med den nyöppnade utställningen Skogskalas.

Utställningen handlar bland annat om insektsforskning, fågel- och fladdermusuppföljningar, konservering, zoologiska samlingar, digitalisering och utställningsverksamhet. Med andra ord allt det som pågår vid museibyggnaden nuförtiden! Utställningen innehåller också en del där vi funderar på hur var och en av oss kan påverka den biologiska mångfalden.

Utställningen är öppen under tiden 3.6.2023–29.12.2024.

Naturhistoriska museet
Pohjoinen Rautatiekatu 13, Helsingfors
Inträdesavgifter 18/15/10/8 € eller Museikort
Öppettider