LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Östersjöns havsdäggdjur

I Östersjön lever fyra havsdäggdjur: gråsäl, knubbsäl, östersjövikare och tumlare. Dessutom förirrar sig sälar, delfiner och valar till Östersjön via de danska sunden, men de når sällan Finland.

Östersjöns havsdäggdjur

Gråsäl
(Halichoerus grypus)

Gråsälen är största sälarten i Östersjön. Den påträffas i alla Finlands havsområden. Gråsälen blir 1,5-3 meter lång och en vuxen säl kan väga t.o.m. 300 kg. Gråsälen äter fisk. 

Östersjövikare
(Phoca hispida botnica)

Östersjövikaren var tidigare Östersjöns allmännaste säl, men idag är den utrotningshotad. Vikaren är mindre än gråsälen och dess nos är mera framträdande. Förutom fisk äter vikaren kräftdjur och gråsuggor. Den kan väga upp till 100 kg.

Knubbsäl
(Phoca vitulina)

Knubbsälen påträffas endast i södra Österjön och där också som fåtalig. Den är mindre än gråsälen men större än östersjövikaren. Dess päls är brokig och fläckig.

Tumlare
(Phocoena phocoena)

Det finns ett par hundra tumlare i Östersjön och nu och då plaskar de också på Finlands havsområden. Tumlaren kan bli 1,4-1,8 m lång och vuxna väger 54-65 kg. Den har fått sitt namn efter sitt tumlande eller rullande sätt att simma.

Sporadiska gäster

Knölval
(Megaptera novaeangliae)

I juli 2006 såg läraren Juha Mäkelä en val spruta ut vatten i en stråle. Djuret fotograferades och identifierades senare till en knölval. Knölvalen kan bli t.o.m. 18 meter lång och väga lika mycket som 40 personbilar! 

Vitval eller beluga
(Delphinapterus leucas)

Vitvalen är liten val ungefär lika stor som en roddbåt. Den lever i små flockar och som namnet säger är vuxna vitvalarna vita, unga gråaktiga.

Delfin eller sadeldelfin
(Delphinus delphis)

Delfinen har förirrat sig ett pari gånger till Finland, senast hösten 2006 då två delfiner simmade i Åbo skärgård.

Från salt till sött vatten

Saimenvikaren
(Pusa hispida saimensis)

Saimenvikaren utvecklades till en underart av vikaren efter att den isolerats från havet efter förra istiden. Den är lite mindre än östersjövikaren och har anpassat sig till sött vatten. Saimenvikaren är utrotningshotad och år 2017 simmade ungefär 360 individer i Saimen.

Text: Pekka Hänninen • Bilder: Laila Nevakivi • Översättning: Hanna Hyvönen

29.10.2018