LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Sahlbergia – en tidskrift som fokuserar på ryggradslösa djur och riktar sig till amatörer och forskare

Sahlbergia

Här kan du ladda ner det senaste numret av Sahlbergia: 2/2021, PDF (2 MB).
Sahlbergia Supplement 1/2015: Provincial List of Finnish Coleoptera 2015, PDF, 10 MB.

Sahlbergia är en tidskrift som publicerar kortare artiklar om evertebraterna. I tidskriften ingår bl.a. artiklar om faunan i Finland och dess närområden (faunistik) samt om artbestämning och arterna levnadssätt. Artiklarna kan också vara populärvetenskapliga översikter eller referat av arbeten som publicerats i andra tidskrifter. Därtill kan bokrecensioner, upprop m.m. ingå i numren.

Publiceringsspråket är främst finska och svenska men uppsatser på engelska kan också godkännas. Vanligen ingår två nummer per år.

Med början från år 2015 utkommer Sahlbergia enbart i elektronisk form (PDF-tidkskrift). Inga papperskopior trycks mera men gamla nummer kan fortfarande beställas under förutsättning att de inte är slut. Den elektroniska tidskriften publiceras med licens av Creative Commons vilket innebär att artiklarna kan distribueras fritt men att innehållet i dem inte får bearbetas. Artiklarna får inte heller utnyttjas i ekonomiskt syfte utan särskilt tillstånd.

 

Redaktion

  • Jere Kahanpää (huvudredaktör)
  • Heidi Viljanen (ombrytning)

Sahlbergia c/o Jere Kahanpää, Naturhistoriska Centralmuseet, LUOMUS, PB 17, 00014 Helsingfors Universitet.
Redaktionens email: sahlbergia snabel-a helsinki.fi

ISSN

2342-7582 (PDF-tidkskriften), 1237-3273 (papperstidkskriften).

Beställningar (volymerna 1-20)

Enskilda nummer av tidskriften kan beställas av redaktionen per email.

Ansvarig person: 
Jere Kahanpää
6.10.2022