LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Samlingar och databaser

De naturvetenskapliga samlingarna är naturens minne – som lagrar det förgångna, det nuvarande och det kommande för oss och för kommande generationer.

Naturhistoriska centralmuseets, Luomus, samlingar består av djur-, växt-, svamp-, sten- och fossilexemplar. Sammanlagt omfattar Luomus samlingar över 50 procent av Finlands alla naturvetenskapliga samlingar med över 13 miljoner exemplar.

Samlingsexemplaren används i första hand för inhemsk och internationell taxonomisk och systematisk forskning. Dessutom har samlingarna en central betydelse för dem som studerar ämnesområdet och för uppföljningsundersökningar av miljön i Finland.

Kring samlingarna bygger vi också upp Luomus fyra publikcentrum, där de tillsammans med forskningskunskapen bidrar till miljöfostran och bjuder på upplevelser, kunskap och möjligheter till nya insikter. 

Utöver de vetenskapliga samlingarna samlar och sparar Luomus också datamaterial, såsom material som berättar fåglarna och växternas utbredning.

Kukkakärpänen (Kuva: Laura Hiisivuori)

De zoologiska samlingarna

Luomus zoologiska samling är den största djursamlingen i vårt land. Den omfattar ca nio miljoner exemplar. Grunden för samlingen utgörs av de djurexemplar som sällskapet Societas pro Fauna et Flora Fennica donerade till Helsingfors universitet 1858. Idag fylls samlingarna främst via forskningsprojekt och -exkursioner samt genom donationer.

Kuva: Laura Hiisivuori/Luomus

De botaniska och mykologiska samlingarna

Idag finns det ca 3,3 miljoner växt- och svampexemplar i Luomus botaniska samlingar. Under de senaste åren har samlingarna vuxit med i medeltal 20 000 exemplar per år. Ökningen består av donationer, forskningsmaterial och exemplar som erhållits i utbyte mellan andra växtmuseer. Museets internationella herbariekod är H.

Kuva: Laura Hiisivuori/Luomus

De geologiska samlingarna

I den geologiska nationalsamlingen finns det ca 50 000 mineral- och stenexemplar, ca 600 meteoriter och ca 44 000 fossil- och benexemplar samt markprov. Till specialiteterna i samlingen, som har byggts på sedan 1700-talet, hör bland annat finländska ädelstenar och meteoriter, Europas äldsta bergarter, Antarktissamlingen, mammutsamlingen och fossil från Åland.

Ansvarig person: 
Aino Juslen
17.7.2017