LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Satellitfiskgjusarna i Satakunda

Arbetsgruppet vid Stiftelsen för Finska fiskgjusar i Satakunda (Jouko Kivelä, Hannu Pihlasalo, Jaakko Reponen och Raimo Uusitalo) har sedan år 2013 fångat häckande fiskgjusar och försett dem med en satellitsändare med den nyaste GPS-GSM -tekniken. En liten solpanel förser sändaren med elektricitet. Satellitsändarna ger information om fiskgjusarnas flyttning, jaktområden och häckningsbeteende. Forskningsprojektet koordineras av Naturhistoriska centralmuseet vid Helsingfors universitet.

Förutom att satellitfiskgjusarna ger oss viktig information uppväcker de en positiv attityd gentemot fiskgjusar och deras skydd. Vem som helst kan följa med satellitfiskgjusarnas flyttrutter och rörelser på övervintringsområden på Naturhistoriska centralmuseets webbsidor.

Satellitsändarna har finansierats av Siikais kommun, stamnätsbolaget Fingrid Oyj, Teollisuuden Voima Oyj, som producerar kärnkraft i Olkiluoto, Länsi-Suomen Voima Abs vattenkraftverk i Harjavalta, det lokala elbolaget Paneliankosken Voima Oy och Satakunnan Rahasto som är en del av Finska kulturfonden.

Neuroliitto har finansierat satellitsändaren för den unga fiskgjushonan Iitu. Fiskgjushonan förseddes med en satellitsändare i sydvästliga Finland i juli år 2018.

Lalli frisläpps efter att ha försetts med en satellitsändare. Foto Jukka Rastas, Kuvakasvot Oy.

 

Individer

Fåglar under uppföljning för tillfället

Sanni KARTA

  Image icon satakuntalainen_saaksinaaras_2020.jpg (40.4 KB) Style: Alternate text This text will be used by screen readers, search engines, or when the image cannot be loaded. Title The title is used as a tool tip when the user hovers the mouse over the image.


Iitu KARTA

Satellitfiskgjusen Iitu. Foto Hannu Pihlasalo Den 14. juli 2018 fångade arbetsgruppen (Harri Koskinen, Hannu Pihlasalo och Raimo Uusitalo) en häckande fiskgjushona i närheten av sin boplats i sydvästlig Finland och försåg fiskgjusen med en satellitsändare. Satelitfiskgjusen fick namnet Iitu. Prof. Pertti Saurola ringmärkte fiskgjusungen i sitt bo år 2014 ca 150 kilometer sydost från häckningsplatsen.

Satellitfiskgjusen Iitu häckade kanske för första gången år 2018. Iitu var bara 4 år gammal när hon försågs med satellitsändaren. Ur ett vetenskapligt perspektivt är det speciellt intressant att utreda en ung fågels rörelser.

Förutom satellitsändaren förseddes Iitu med en gul plastring som kan avläsas på långt håll.


Fåglar som tidigare uppföljts

Sandra KARTA

Sandra. Foto: Hannu Pihlasalo

I Juli 2015 fångade arbetsgruppen vid Stiftelsen för Finska fiskgjusar i Satakunda häckande fiskgjusar i norra Satakunda på Finlands västkust. Fiskgjusarna försågs med satellitsändare nära sina boplatser och en hona i Siikais fick tilltalsnamnet Sandra (Santra). Siikais kommun finansierade Sandras satellitsändare och satellitpejlingen. Satellitsändaren slutade fungera i augusti 2017, men år 2018 häckade Sandra åter i Siikais.


Samuel KART

Samuel. Foto: Jouko Kivelä

I början av augusti 2014 fångade arbetsgruppen vid Stiftelsen för Finska fiskgjusar i Satakunda en häckande fiskgjushane i Euraåminne på Finlands västkust nära sitt bo och försågs med en satellitsändare. Fiskgjushanen var född i Letala år 2007 och fick tilltalsnamnet Samu (Samuel). Samuel häckade 50 kilometer norrut från sitt födelsebo och fick en unge. Satellitsändaren har finansierats av Teollisuuden Voima Oyj, Länsi-Suomen Voima Abs vattenkraftverk i Harjavalta och det lokala elbolaget Paneliankosken Voima Oy.

Satellitfiskgjusen Samuel häckade år 2015 i samma bo som år 2014. Samuel har setts med fisk i sina klor under tre vårar också efter år 2015. Satellitsändaren har tyvärr varit sönder under en längre tid och forskarna har inte lyckats byta ut den.


Lalli KARTA

Lalli. Foto: Jukka Rastas, Kuvakasvot Oy

I mitten av juli 2013 fångade arbetsgruppen vid Stiftelsen för Finska fiskgjusar i Satakunda en häckande fiskgjushane i Kumo 100 meter från sin boplats och försågs fiskgjusen med en satellitsändare. Fiskgjushanen är född och ringmärkt i Kjulo år 2007. Fågeln fick tilltalsnamnet Lalli efter den legendariske bonden Lalli som är hemma från Kjulo. År 2013 häckade Lalli med en estnisk hona (född och ringmärkt år 1999) och de fick tillsammans två ungar. Sista satellitlokaliseringen mottogs 31.3.2014. Lalli har efter det återsetts många gånger nära sin boplats. Lallis häckning i Kumo misslyckades år 2016, men år 2017 häckade han med en ny honan på samma bo som i år 2013. Fingrid Oyj har finansierat två gånger satellitsändaren och uppföljningen. Fingrid Oyj är ett finskt stamnätsbolag och ansvarar för elöverföringen i stamnätet och ser till att Finlands elförsörjning är störningsfri.


Ahti KARTA

Ahti. Foto: Jouko Kivelä

I Juli 2015 fångade arbetsgruppen vid Stiftelsen för Finska fiskgjusar i Satakunda häckande fiskgjusar i Norra Satakunda. En av dem var fiskgjushanen Ahti. Jaakko Reponen ringmärkte Ahti som en unge år 2011. Fiskgjushanen Ahti häckade med satelitfiskgjushonan Sandra i Siikais. Satellitsändaren för Ahti finansierades av Satakunnan Rahasto som är en del av Finska kulturfonden. Ahti omkom i västra Italien på hösten 2016.

Iida KARTA

I Juli 2015 fångade arbetsgruppen vid Stiftelsen för Finska fiskgjusar i Satakunda häckande fiskgjusar i Norra Satakunda i Kankaanpää. Fiskgjushonan fick tilltalsnamnet Iida. Satellitfiskgjusen Iidas sändare finansierade av Satakunnan Rahasto som är en del av Finska kulturfonden. Iida omkom vid Charifloden i södra Tchad i april 2016.

 

Foto: Jouko Kivelä Foto: Jouko Kivelä Foto: Jouko Kivelä
Foto: Hannu Pihlasalo

Jouko Kivelä och Raimo Uusitalo fäster satellitsändaren på fiskgjusen Lalli.  Foto Jukka Rastas, Kuvakasvot Oy.

 

 
Ansvarig person: 
Sidans ansvariga personer: Text: Raimo Uusitalo, fotos: Jouko Kivelä, Hannu Pihlasalo, Jukka Rastas (Kuvakasvot Oy), webbsidans skötsel: Markus Piha
9.9.2020