LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Sjöfågeltaxering

Sjöfågeltaxeringen görs från standardiserade inventeringspunkter eller längs med en inventeringsslinga invid stranden. Inventeringsslingan räknas till fots eller med båt. I taxeringen inventeras ett vattenområde på en sjö, ett träsk eller en havsvik. Taxeringen utförs två gånger i maj och med två veckors mellanrum. Sjöfågeltaxeringen kan också göras från ett fågeltorn. På kartan i slutet av sidan finns alla observationsområden för sjöfågeltaxeringen utmärkta. Du kan medverka i taxeringen genom att välja en passiv rutt från kartan eller alternativt kan du grunda ett eget taxeringsområde.

I sjöfågeltaxeringen ingår lommar, doppingar, änder, måsar och sothöna. Resultaten används för att uppfölja sjöfågelbestånd och deras livsmiljöer. Dessutom är de till nytta inom planering av jaktvård och populationsskattning. Naturresursinstitutet LUKE koordinerar också nationella sjöfågeltaxeringar, men de är avsedda för jägare och inkluderar våra allmännaste viltsjöfåglar. Luomus och LUKEs sjöfågeltaxeringsresultat kombineras till en riksomfattande sjöfågeluppföljning.

Blanketter

Det enklaste sättet att rapportera taxeringsresultat är via Laji.fi-sidorna. I elektroniska blanketten fyller man i samma uppgifter som på pappersblanketten. Om du så vill kan du också fylla i en pappersblankett, som sedan sparas i elektronisk format av Fågeluppföljningen vid Naturhistoriska museet. En utskrivbar taxeringsblankett (PDF) finns nedan. Returnera taxeringsblanketterna senast i mitten av juni till Fågeluppföljningen.

Sjöfåglarnas taxeringsområden på karta

På nedanstående karta har alla taxeringsområden (vars exakta läge känns till) från 1986-2019 samlats. Under de senaste åren har över 400 punkter årligen deltagit i sjöfågeltaxeringen. Det är önskvärt att taxeringar upprepas också på passiva punkter. Även nya taxerare kan inventera passiva punkter ifall taxeringen kan upprepas lika som tidigare. Om du är intresserad, tag kontakt med Fågeluppföljningen. Förutom Luomus taxeringspunkter finns också Lukes sjöfågeltaxeringspunkter (både aktiva och passiva) utmärkta på kartan.

Aktiva taxeringsområden (inventerade under de tre senaste åren) är utmärkta som blå (Luomus) och gröna (Luke) symboler, passiva som ljusröda (Luomus) och ljusgula (Luke). Klicka på kartan för att zooma in på den och hitta information om punkterna. 

Sjöfågeltaxeringspunkterna år 2019.

Viggar och en brunand.

Ansvarig person: 
Hanna Hyvönen
30.3.2021