LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Undersökning om att göra och rapportera naturobservationer

Varje år rapporterar tiotusentals naturintresserade sina naturobservationer. Därför är den finländska naturens tillstånd internationellt mycket välkänd. Syftet med undersökningen är att få reda på vilka artgrupper finländarna observerar, och vad som motiverar till att rapportera sina observationer. Vi vill också få reda på vilka faktorer som kunde förbättra möjligheter till mera aktivt engagemang i att rapportera sina observationer. Med denna information vill vi skapa ett bättre stöd för insamling och rapportering av artobservationer.

Frågeformuläret besvaras anonymt. Ifall du är intresserad av att få mera information om artobservationer och systematiska taxeringar kan du meddela din e-postadress. Då kan vi som gör undersökningen kontakta dig. Det här ifall du är intresserad av att få mer information om artobserverande och systematisk uppföljning. Svaren och kontaktuppgifter kopplas inte ihop utan förvaras separat.

Undersökningens resultat kommer att förvaras på Naturhistoriska centralmuseet Luomus. En sammanställning av resultaten kommer senare att publiceras på bl.a. webbsida www.luomus.fi.

Undersökningen genomförs i samarbete med bland annat BirdLife Finland, Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral och Finlands viltcentral. Vi önskar få endast ett svar per person. Undersökningen är öppen till den 15 mars 2023. Beroende på svarens omfattning beräknas svarandet ta 5-15 minuter i anspråk.

Länk till enkäten

 

 

Ansvarig person: 
Aleksi Lehikoinen
13.1.2023