LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Uppföljning av utfodringsplatser

Uppföljning av fåglar och däggdjur

Fågellivet på utfodringsplatser varierar konstant. Dominerande arters riklighet varierar kraftigt under vintern. Förändringarna styrs av en mängd komplicerade faktorer som t.ex. flyttningsrörelser, vinterdödlighet, väder, klimat och födotillgång. Födotillgång bestäms i sin tur oftast av förändringar i livsmiljöers kvalitet och kvantitet. Fågelbrädor återspeglar dessa förändringar och är därför ypperliga uppföljningsobjekt. Med enkla metoder ger de oss viktig information som preciserar den bild vi fått av de egentliga vinterfågeltaxeringarna i Finland. Utfodringsplatserna åskådliggör också exceptionella toppår eller avvikande mängder hos arter.

Uppföljnings- och ifyllningsanvisningar

Blanketter (på finska):

  • Ruokintapaikkalomake 1 etusivu (doc) (pdf)
  • Ruokintapaikkalomake 1 takasivu (doc) (pdf)
  • Ruokintapaikkalomake 2 (doc) (pdf)
  • Ruokintapaikkalomake (xls) (Obs! Fungerar ordentligt enbart med Excel 2007 och äldre versioner)

Naturhistoriska museet har sedan vintern 1988/1989 samlat in material gällande vinterfåglar och däggdjur på utfodringsplatserna. I uppföljningen deltar över 200 utfodringsplatser, allt från enkla fågelbrädor till utfodringsplatser som bjuder på riklig och mångsidig föda.

I undersökningen kan varje fågelutfodrare, som känner utfodringsplatsens vanligaste fågel- och däggdjursgäster, delta. Begränsa ett område med hjälp av byggnader, träd och andra terrängmärken innan du börjar regelbundet följa med utfodringsplatsens gäster. Områdets storlek bestäms av fåglarna och däggdjuren som lockats dit av utfodringen - det täcker de ställen där djuren äter eller i samband med ätandet vilar sig. Räkna eller uppskatta antalet fåglar och däggdjur bara inom detta område för att kunna jämföra resultatet mellan olika tidsperioder.  Räkna också med t.ex. sparvhök eller sparvuggla, som besöker matplatsen på jakt efter småfåglar. Tillfälliga gäster, som inte är ”intresserade” av själva utfodringsplatsen lämnas däremot bort, likaså förbiflygande fåglar.

Fåglarna på utfodringsplatsen räknas från början av oktober till slutet av april. Observationerna anmäls i halvmånadsperioder. Bara arter som har identifierats räknas med. För varje på området observerad fågel- och däggdjursart antecknas det största samtidigt iakttagna individantalet. Om man så vill kan det ”näst bästa” antalet också antecknas. Förutom antalet observerade arter och individer samlas också information om observationseffektiviteten samt födomängden och kvaliteten.

Ovan finns närmare anvisningar gällande uppföljningen samt en blankett som kan utskrivas, ifyllas och skickas till Fågeluppföljningen.

Ansvarig person: 
Hanna Hyvönen
29.3.2021