LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Utbredning av arter och biogeografi

Ett naturvetenskapligt exemplar ska alltid åtföljas av samlingsuppgifter, annars är exemplaret värdelöst. Nödvändig information är insamlingsplatsen och -tidpunkten samt insamlarens namn. Utöver uppgifterna om insamlingsplats ger uppföljningarna information om exempelvis arternas utbredning och djurens flyttperioder. Här har insatsen av frivilliga en central roll. Luomus kartlägger såväl växternas utbredning och fåglarnas flyttrutter som olika sätt att mäta mångfalden i ett område.

 

Kuva: Laura Hiisivuori/Luomus

Ansvarig person: 
Laura Hiisivuori
15.2.2014