LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Vinterfågeltaxeringar

Vinterfågeltaxeringarna utreder vinterfågelbeståndets utbredning och riklighet i olika levnadsmiljöer och i olika delar av landet. Dessutom undersöks hur fågelbeståndet förändras under vintern, mellan olika vintrar och på längre sikt. Taxeringarna ger också information om fåglarnas vinterdödlighet, invasionsartad flyttning samt flyttfåglarnas benägenhet att övervintra i Finland.

Anvisningar:

Vinterfågeltaxeringens observationer rapporteras antingen via Laji.fi eller med en pappersblankett.

Blanketter:

Blankett 1A och 1B i pdf-format

Resultat:

Resultat från vinterfågeltaxeringar kan granskas här.

Vinterfågeltaxeringarnas grunder 

Vinterfågeltaxeringarna inleddes i Finland i mitten av 1950-talet. Taxeringarna har avslöjat märkbara förändringar i vårt vinterfågelbestånd under de senaste decennierna. Ungefär hälften av de 100 allmännaste vinterfåglarna har ökat i antal och en tredjedel minskat. Miljöförändringar orsakade av människan, t.ex. jakt, skydd samt förändringar i mängden levnadsmiljöer och fågelutfodringar ligger bakom utvecklingen. Långtidsförändringar i vinterklimat påverkar också fågelbeståndet – speciellt inom den närmaste framtiden då vintertemperaturen väntas stiga avsevärt i takt med att växthuseffekten förstärks.

I vinterfågeltaxeringen antecknas alla observera fåglar av en eller flera fågelskådare längs en 5-15 km lång standardrutt. Under vintrarna 1957-2010 har allt som allt 3820 rutter taxerats; under de senaste vintrarna har ca 500 rutter deltagit i taxeringarna. Inventeringen räcker oftast den ljusa tiden under en vinterdag, men den kan också vara kortare. Man kan inventera en gammal, övergiven, rutt eller grunda en ny. Ifall en ny rutt grundas tar man kontakt med Fågeluppföljningen för att försäkras om att rutten inte överlappar med en existerande rutt. En karta över den nya rutten skickas också till Fågeluppföljningen.

Man bör känna igen fåglarna både till läte och utseende för att delta i vinterfågeltaxeringen. Taxeringen upprepas lika från år till år: hösttaxering 1.–14.11., vintertaxering 25.12.–7.1. och vårtaxering 21.2.–6.3. Observerade fåglar antecknas biotopmässigt i avstjälpningsplats, stadsbebyggelse, landskapsbebyggelse, åker, skog, kalhygge, vass, strandbuskage eller övrigt område.

 

Ansvarig person: 
Hanna Hyvönen
11.3.2021